Personprofil
Næste side
Foto

Virksomhedens indehaver er Preben Buur Nielsen, HD i Regnskabsvæsen ved Handelshøjskolen i Århus, statsautoriseret revisor, med mange års erfaring inden for revision, som interim leder af erhvervsvirksomheder og som selvstændig managementrådgiver for mange mindre og mel- lemstore erhvervsvirksomheder med udgangs- punkt i Danmark.

Cris-ni Managemant leverer ledelsesrŒdgivning og virksomhedsrŒdgivning gennem projektledelse, bestyrelsesarbejde og sparring.