Virksomheden
Næste side

Cris-Ni har mange års erfaring i rådgivning og sparring for mindre og mellemstore virksomheder rundt omkring i landet. Hovedpunkterne er lagt på generel virksomhedsledelse og økonomi. Vi har beskæftiget os med ledelsesrådgivning, projekt- ledelse, bestyrelsesarbejde og sparring i mange erhvervsvirksomheder i mange størrelser inden for forskellige brancher. Vi lægger vægt på, at det rådgivningsarbejde der udføres, tilfører kompe- tence og læring i virksomheden.

Mange år i branchen har medvirket til etablering af et stort og alsidigt netværk af stærke, profession- elle udbydere af kompletterende serviceydelser inden for markedsføring, produktion, salg, kvalitet, jura mv. Det sikrer praktiske og brugbare løsning- er i et nært samarbejde med kundevirksomheden og dens organisation. Og vi bliver til opgaven er løst.

Rådgivningens form bliver valgt med skyldig hen- syntagen til at sikre brugbare løsninger til rimelige omkostninger hele vejen rundt.

Cris-ni Managemant leverer ledelsesrŒdgivning og virksomhedsrŒdgivning gennem projektledelse, bestyrelsesarbejde og sparring.