Ydelser
Næste side
- Helhedsorienteret rådgivning og sparring til virksomhedens øverste ledelse
- Periodisk sundhedstjek af virksomheden
- Udførelse af midlertidig daglig ledelse/projektledelse
- Medvirken ved løsning af konflikter
- Deltagelse i engageret bestyrelsesarbejde
- Udarbejdelse af ansøgninger (låneansøgninger)
- Kontakt med - og sagshåndtering over for offentlige myndigheder mv.

Specialområder:
Strategiske udviklingsprocesser og resultat- forbedringsprocesser
Økonomisk planlægning og styring
Organisationstilpasninger og rationaliseringer
Due Diligence undersøgelser ved køb og salg

Koncepter:
Den afbalancerede virksomhed
Virksomhedens sundhedstilstand

Cris-ni Managemant leverer ledelsesrŒdgivning og virksomhedsrŒdgivning gennem projektledelse, bestyrelsesarbejde og sparring.