Rart at vide...
Næste side
Hvornår og hvordan skal De anvende virksomhedsrådgiver?
- der skal være tale om en reel opgave og et behov for ekstern bistand
- man skal have et afklaret mål med opgavens løsning
- ledelsen skal være motiveret
- der skal være vilje til forandringer
- man skal være forberedt på både direkte og indirekte kritik
- der skal være ressourcer til at gennemføre rådgiverens forslag

Forsættes...
Cris-ni Managemant leverer ledelsesrŒdgivning og virksomhedsrŒdgivning gennem projektledelse, bestyrelsesarbejde og sparring.